drzewostan_plakat_braon

Drzewostan słowiański to druga już z cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Humanistyka w Przyrodzie – Przyroda w Humanistyce”, których celem jest interdyscyplinarne humanistyczne – diachroniczne i synchroniczne spojrzenie na przyrodę ożywioną, a w perspektywie również nieożywioną. Tematyka cyklu pozwala na przedstawienie aspektów przyrodniczych w rozważaniach filologicznych, kulturoznawczych, folklorystycznych, historycznych i antropologicznych. W organizowanym cyklu spotkań jako humaniści wkraczamy na teren badań tradycyjnie eksplorowany przez przyrodników, dlatego też zapraszamy do współpracy biologów, geografów, geologów czy fizyków, którzy chcą zaakcentować humanistyczny pierwiastek swoich rozważań naukowych.

 Refleksją humanistyczną w czasie drugiego spotkania chcemy objąć drzewa – rośliny, które nie tworzą osobnej jednostki taksonomicznej w systematyce przyrodniczej, jednak wyróżniają się w królestwie roślin swoją budową, wielkością i długowiecznością. Ludzie byli i są zafascynowani drzewami, dawniej uważali je za uosobienie bóstw, wierzyli w ich nadprzyrodzone moce, a lasy będące skupiskami drzew w większej liczbie budziły grozę, ale też dawały pożywienie, schronienie i opał, co wielokrotnie pozwalało przetrwać trudne okresy historyczne lub klimatyczne. Dziś także drzewa i lasy są obecne w świadomości językowej i kulturowej ludzkości. Głównie to właśnie drzewom nadajemy miano pomników przyrody, ceniąc ich długowieczność i ważność dla danej społeczności. Drewno pozyskiwane z drzew stało się materiałem, który znacznie przyczynił się do rozwoju kultury, np. jako budulec, ale też jako główny składnik papieru z celulozy produkowanego na masową skalę od XIX wieku, co sprawiło, że przechowywanie, przekazywanie i przetwarzanie większych ilości informacji doprowadziło jak w czasach historycznych do ponownego skoku w rozwoju nauki, gospodarki a zwłaszcza kultury w XX wieku, czyniąc je bardziej dostępnymi dla przeciętnego mieszkańca ziemskiego globu.

Słowianie na przestrzeni wieków szczególnie blisko byli związani z przyrodą, więc obecność motywów powiązanych z drzewami i lasem w językach, literaturach i kulturach narodów słowiańskich jest silnie zaakcentowana. Proponowane przez Zakład Języków Południowosłowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu spotkanie naukowe będzie poświęcone poszukiwaniu wątków leśnych i tych związanych z pojedynczymi drzewami lub ich mniejszymi skupiskami obecnymi w językach, literaturach i kulturach słowiańskich.

Zapraszamy zatem do udziału w obradach konferencyjnych przedstawicieli różnych naukowych dyscyplin humanistycznych, ale także przyrodniczych, by zaprezentować zawarty w tytule drzewostan słowiański. Rozumiemy ten tytuł w dwojaki sposób: jako termin wywodzący się z nauk leśnych, mówiący o wzajemnym oddziaływaniu na siebie drzew znajdujących się na pewnym obszarze (w rozumieniu metaforycznym: oddziaływanie drzew na język, literaturę i kulturę narodów słowiańskich), ale także w drugim znaczeniu, które odnosi się do postrzegania drzew historycznie i współcześnie przez człowieka – twórcę.

W ramach konferencji proponujemy następujące kręgi tematyczne:

Drzewa jako motyw literacki w literaturach słowiańskich;
Drzewa-symbole w Słowiańszczyźnie;
Drzewa w sztuce narodów słowiańskich;
Drzewa w folklorze Słowian;
Drzewa w językach słowiańskich;
Drzewa w historii Słowiańszczyzny;
Rola drzew i drewna w rozwoju narodów słowiańskich;
Drzewa we współczesnej i historycznej świadomości społecznej Słowian
Drzewo – Pomnik Przyrody w krajach słowiańskich.
Drzewa jako motyw literacki w literaturach słowiańskich;
Drzewa-symbole w Słowiańszczyźnie;
Drzewa w sztuce narodów słowiańskich;
Drzewa w folklorze Słowian;
Drzewa w językach słowiańskich;
Drzewa w historii Słowiańszczyzny;
Rola drzew i drewna w rozwoju narodów słowiańskich;
Drzewa we współczesnej i historycznej świadomości społecznej Słowian
Drzewo – Pomnik Przyrody w krajach słowiańskich.

Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN lub 100 EUR (dla gości z zagranicy) i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy obiadowe, kawowe i bankiet, wycieczkę oraz wydanie recenzowanej monografii. Informacje o włączeniu referatu do programu konferencji zostaną rozesłane uczestnikom po 15 czerwca 2019 r. wtedy też otrzymają Państwo informacje o zasadach dokonywania płatności.

Dla uczestników w cenie opłaty konferencyjnej oferujemy również wycieczkę do podpoznańskiego Kórnika. W programie zwiedzanie Zamku i Arboretum Instytutu Dendrologii PAN. 

Koszty podróży i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Służymy pomocą w zakwaterowaniu.

Zgłoszenia:

Na zgłoszenia konferencyjne czekamy do 31 maja 2019 r. 

Po pobraniu i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, prosimy przesłać dokument na adres: humanistyka.przyroda@gmail.com. Formularz można też wypełnić w wersji on-line.

 

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału!

Komitet organizacyjny konferencji:

Prof. dr hab. Mariola Walczak-Mikołajczakowa – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Magdalena Baer – sekretarz

Dr Patryk Borowiak

Dr Ana Samardžić

Mgr Ninoslav Radaković

 

Miejsce obrad:

Collegium Maius

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Instytut Filologii Słowiańskiej

ul. Fredry 10

61-701 Poznań

 

Informacje o hotelach w okolicy:

DS Jowita UAM – pokoje gościnne – prosimy kierować do organizatorów pytanie o dostępność miejsc

ul. Zwierzyniecka 7

60-813 Poznań

http://dsjowita.home.amu.edu.pl/pokoje-goscinne/standard-podwyzszony/

Zespól Pokoi Gościnnych PAN w Poznaniu

ul. H. Wieniawskiego 17/19
61-713 Poznań
Rezerwacje:
tel/fax: 061-851-68-41      

http://www.ibch.poznan.pl/pl/main-pl/struktura/inne-jednostki/zespol-pokoi-goscinnych/

Hotel Lech
61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 74
tel. 0048 61 853 08 79

http://hotel-lech.poznan.pl/

S-apartment – pokoje gościnne

ul. Sienkiewicza 8/2, 60-817Poznań,

https://s-apartment.dobrynocleg.pl/